Bảng giá đất huyện Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 25/04/2017 04:02

Bảng giá đất huyện Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định về mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN VĨNH THẠNH        
        

"(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)"                

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định về mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 
Theo đó, Quyết định này quy định nguyên tắc xác định giá các loại đất; bảng giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản; bảng giá đất trồng cây lâu năm; bảng giá đất ở tại nông thôn (Đất ở còn lại); bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Đất thương mại, dịch vụ còn lại); bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ còn lại); bảng giá đất ở tại đô thị...
Mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này được áp dụng để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
Ngoài ra, quy định này cũng được áp dụng để tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.
 
      Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất ở tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Thạnh An Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 500,000
2 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 2,500,000
3 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 500,000
4 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh An Toàn cụm 300,000
5 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc Toàn cụm 300,000
6 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc (Sáu Bọng) Toàn cụm 300,000
7 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 800,000
8 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 300,000
9 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Thắng Toàn cụm 300,000
10 Các Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 800,000
11 Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 300,000
12 Đường Bờ Tràm Kênh Thắng Lợi 1 Kênh Bốn Tổng 300,000
13 Đường Kênh Thầy Ký (Bờ phía đông) Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Bờ Bao  400,000
14 Đường Kinh E Bờ kinh Cái Sắn Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An) 400,000
Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An) Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng 300,000
Ranh xã Thạnh An Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng 300,000
15 Đường Sĩ Cuông Ranh huyện Cờ Đỏ Kênh Bà Chiêu 300,000
16 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Thị trấn Vĩnh Thạnh Quốc lộ 80 Cầu Láng Chim 2,000,000
17 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Xã Thạnh Quới Cầu Láng Chim Ranh huyện Cờ Đỏ 600,000
18 Khu Dân cư chợ Số 8 Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ (Trừ các lô nền cặp  Quốc lộ 80) 300,000
19 Quốc lộ 80 - thị trấn Thạnh An Cống Số 15,5 Cống Sao Mai 1,200,000
Cống Sao Mai Cầu Thầy Ký  3,000,000
Cầu Thầy Ký Cống Số 18 1,200,000
Cống Số 18 Bến xe Kinh B 1,500,000
Bến xe kinh B Kinh B (ranh Kiên Giang) 2,500,000
20 Quốc lộ 80 - thị trấn Vĩnh Thạnh Cống Số 9,5 Cống Lý Chiêu 1,000,000
Cầu Lý Chiêu Cầu Bốn Tổng (Trung tâm huyện) 2,500,000
Cầu Bốn Tổng Cống Thầy Pháp (Trung tâm huyện) 2,500,000
Cống Thầy Pháp Cống Nhà Thờ  2,500,000
21 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Mỹ Ranh tỉnh An Giang Cống Số 7,5 800,000
Cống Số 7,5 Cống  Số  8 600,000
Cống Số 8 Cống Số 9 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 600,000
Cống  Số  9 Cống Số 9,5 600,000
22 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Quới Cống Nhà Thờ Cầu Láng Sen  1,200,000
Cầu Láng Sen Cống Số 12 850,000
23 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Tiến Cống Số 12 Cống Số 15,5 500,000
24 Quốc lộ 80 - xã Vĩnh Trinh Cầu Số 1 Cầu Số 2 (khu vực chợ xã) 1,200,000
Cầu Số 2 Cầu Số 3 1,000,000
Cầu Số 3 Cầu Số 5 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 800,000
Cầu Số 5 Ranh tỉnh An Giang 800,000
25 Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 34, 41, 43, 47, 53, 8, 7   2,000,000
Tuyến đường số 11 (từ đường số 41 đến đường số 55)   2,000,000
26 Khu tái định cư và dân cư hành chính huyện Vĩnh Thạnh Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 919   2,000,000
Các lô nền còn lại   800,000
27 Khu tái định cư Trung tâm Thương mại và Dân cư Thương mại huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 38, 40   800,000
Tuyến đường số 6 (từ đường số 37 đến đường số 40)   800,000
Tuyến đường số 8 (từ đường số 37 đến đường số 40)   800,000
Tuyến đường số 37 (từ đường số 6 đến đường số 8)   800,000
28 Đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)  Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Kênh Thắng Lợi 1 300,000
29 Đường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)  Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Đường Bờ Tràm 300,000
30 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ cặp Quốc lộ 80 1,200,000
31 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 400,000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
NHẬN QUẢN LÝ BĐS

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

Liên hệ: 0939666635

- Nhận mua bán nhà đất nhanh
- Hỗ Trợ xem pháp lý giấy tờ nhà đất
- Cầm cố nhà đất lãi thấp
- Dịch vụ giấy tờ nhà đất
 - Hỗ trợ vây ngân hàng, đáo hạng...
-Sang lâp mặt bằng, nền, kho bãi...
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay3,010
  • Tháng hiện tại167,485
  • Tổng lượt truy cập24,903,962
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây