Quy chế hoạt động

Sàn giao dịch Bất động sản nhadatcantho.vn (Gọi tắt là Sàn Giao dịch) là một đơn vị kinh doanh mua bán bất động sản.
Tên gọi chính thức: Sàn giao dịch Bất động sản Bất Động Sản nhadatcantho.vn 
Tên giao dịch:  CÔNG TY TNHH MTV BĐS NAM Kỳ LAND
Địa chỉ: 176 Ngô Thì Nhậm, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Quy chế hoạt động

Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Nam Kỳ Land
Số:  ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
  …….., ngày    tháng    năm 20..
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀN TMĐT nhadatcantho.vn
 
 1. Các qui định chung
Điều 1: Giới thiệu:
Sàn giao dịch Bất động sản nhadatcantho.vn (Gọi tắt là Sàn Giao dịch) là một đơn vị kinh doanh mua bán bất động sản.
Tên gọi chính thức: Sàn giao dịch Bất động sản Bất Động Sản nhadatcantho.vn 
Tên giao dịch:  CÔNG TY TNHH MTV BĐS NAM Kỳ LAND
Địa chỉ: 176 Ngô Thì Nhậm, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0939666635
Website: nhadatcantho.vn Email: [email protected]
Tài khoản số: 0111000285440 tại Ngân hàng Vietcombank  - Chi nhánh Ninh Kiều, Cần Thơ
Điều 2: Nguyên tắc:
 • Sàn giao dịch bất động sản là một bộ phận của công ty thực hiện theo các quy định, quy chế, quy trình của công ty; chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo và trước phát luật về hoạt động của mình
 • Sàn Giao dịch Bất động sản nhadatcantho.vn hoạt động trên nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
 • Các thành viên muốn tham gia giao dịch qua sàn nhadatcantho.vn thì liên hệ ban quản trị đăng tin rao bán trên sàn. Thông tin mua bán tuyệt đối tuân thủ qui định pháp luật.
Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản nhadatcantho.vn 
 • Sàn Giao dịch Bất động sản nhadatcantho.vn là đơn vị tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ marketing các sản phẩm bất động sản, bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê các công trình nhà, văn phòng,  các sản phẩm do: Công ty thực hiện đầu tư, tạo lập và  của khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp khác ký gửi lên sàn giao dịch;
 • Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc xác lập, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 • Cập nhật các quy định pháp luật về lĩnh vực bất động sản, vận dụng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của công ty.Định kỳ báo cáo Ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch và đưa ra giải pháp, phương án thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh để Ban lãnh đạo cho ý kiến.
 
 
Điều 4: Nội dung hoạt động Sàn giao dịch bất động sản nhadatcantho.vn 
 1. Dịch vụ môi giới bất động sản:
 • Môi giới trong giao dịch mua bán bất động sản;
 • Môi giới trong giao dịch thuê, thuê mua và cho thuê bất động sản.
 1. Dịch vụ định giá bất động sản:
 • Nhà biệt thự, nhà phố, căn hộ;
 • Nhà xưởng, kho tàng;
 • Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, toà nhà cao tầng;
 • Đất đai và các công trình xây dựng trên đất;
 • Trang trại, các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Các bất động sản khác theo quy định của pháp luật;
 1. Quản lý các bất động sản bao gồm:
 • Khách sạn và khu nghỉ dưỡng;
 • Khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ thể thao và công viên, sân gôn;
 • Toà nhà cao tầng phục vụ văn phòng cho thuê;
 • Chung cư và chung cư cao cấp;
 • Các khu đô thị và khu dân cư tập trung;
 • Khu Công nghiệp.
 1. Quảng cáo bất động sản bao gồm:
 • Khách sạn và khu nghỉ dưỡng;
 • Toà nhà cao tầng phục vụ văn phòng cho thuê;
 • Chung cư và chung cư cao cấp;
 • Đất đai và các công trình xây dựng trên đất.
 • Trang trại, các công trình công nghiệp và dân dụng.
 1.  Tư vấn bất động sản bao gồm:
 • Tư vấn phát triển các bất động sản như:
 • Khách sạn và khu nghỉ dưỡng;
 • Toà nhà cao tầng phục vụ văn phòng cho thuê;
 • Chung cư và chung cư cao cấp;-
 • Các khu đô thị và khu dân cư tập trung.
 1. Các dịch vụ bất động sản khác theo quy định của pháp luật: dịch vụ đấu giá bất động sản…
 1. Chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản nhadatcantho.vn 
Điều 5: Quản lý sản phẩm bất động sản
 •      Công ty giao cho Sàn giao dịch quản lý tài sản, trang thiết bị và vốn lưu động để đảm bảo trong quá trình hoạt động của sàn sao cho hiệu quả nhất. Trong quá trình hoạt động, Sàn giao dịch có nhiệm vụ tích luỹ và tạo nguồn vốn kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch đạt hiệu quả cao.
 • Sàn giao dịch có trách nhiệm thực hiện việc lập sổ sách kế toán theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế toán - Kiểm toán Công ty, cập nhật các chứng từ thu chi phát sinh và thực hiện các chế độ báo cáo Kế toán - Tài chính cho Công ty và các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 6: Thủ tục đăng ký dịch vụ, thanh toán phí dịch vụ giao dịch bất động sản
 • Cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động giao dịch, dịch vụ kinh doanh bất động sản phải:
 • Lập đăng ký theo mẫu của Sàn giao dịch Bất động sản .....;
 •  Nộp các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến yêu cầu đăng ký dịch vụ tại trụ sở chính của Sàn giao dịch Bất động sản..... hoặc các văn phòng giao dịch theo quy
 • Thanh toán phí dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ với Sàn giao dịch Bất động sản .....
Điều 7: Thanh toán trong giao dịch bất động sản
 • Giao dịch Bất động sản được hiểu là việc các bên tham gia một quan hệ mua, bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua một bất động sản hoặc giao dịch dưới một hình thức khác theo quy định của Pháp luật hiện hành
 • Việc thanh toán trong các giao dịch bất động sản được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa các bên tham gia hợp đồng.
Điều 8: Phí dịch vụ
 • Ban điều hành sàn giao dịch đề xuất biểu phí trình lãnh đạo Công ty phê duyệt theo từng thời kỳ. Biểu phí được tính căn cứ vào mức thu phí phổ biến của các sàn giao dịch trên thị trường tại thời điểm lập và các chi phí cần thiết để thực hiện các dịch vụ.
 1. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch, chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản
Điều 9.Các sản phẩm của Công ty
Khi có kế hoạch đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch, Ban Điều hành Sàn Giao dịch tổ chức lập hồ sơ sản phẩm (Catalog bán hàng) trình Ban lãnh đạo công ty phê duyệt. Hồ sơ sản phẩm là bộ tài liệu công bố thông tin sản phẩm của Công ty trên Sàn giao dịch. Hồ sơ sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu thông tin quy định tại Quy chế này và các văn bản pháp luật tại từng thời điểm.
Điều 10. Điều kiện niêm yết trên Sàn Giao dịch của Bất Động sản
 1. Đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh:
 • Thuộc đối tượng được phép kinh doanh theo quy định của Pháp luật;
 • Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thoả thuận trong hợp đồng;
 • Không có tranh chấp về quyền sở hữu;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn;
 • Các thông tin cơ bản về dự án và loại nhà đối với các sản phẩm được hình thành trong tương lai;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của Công ty và quy định của Pháp luật tại từng thời điểm;
 1. Đối với quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh:
 • Có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 • Không có tranh chấp;
 • Trong thời hạn sử dụng đất;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có các công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của Công ty và quy định của Pháp luật tại từng thời điểm;
Điều 11. Công khai thông tin bất động sản trên Sàn Giao dịch
 1. Thông tin về loại bất động sản:
 • Đối với nhà ở phải nêu rõ là nhà ở riêng lẻ hay căn hộ chung cư. Nếu là nhà ở riêng lẻ thì nêu rõ biệt thự, nhà liền kề hay nhà vườn;
 • Đối với bất động sản dịch vụ phải nêu rõ là văn phòng, cửa hàng, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà nghỉ hay nhà trọ;
 • Đối với bất động sản công nghiệp phải nêu rõ là hạ tầng khu công nghiệp hay xưởng, nhà máy, kho, bãi…;
 • Đối với quyền sử dụng đất phải nêu rõ là loại đất phi nông nghiệp (đất ở, đất khu công nghiệp, đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh…), loại đất nông nghiệp hay các loại đất khác (nếu có).
 1. Thông tin về vị trí bất động sản:
 • Đối với bất động sản tại khu vực đô thị đã xác định được địa chỉ cụ thể, phải nêu rõ số nhà, ngách, ngõ (hẻm), đường phố, quận (huyện), thành phố (tỉnh). Đối với nhà chung cư thì nêu cụ thể số phòng, tầng, dãy (lô) chung cư. Đối với khu vực nông thôn nêu rõ địa chỉ của bất động sản theo tên xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh;
 • Đối với bất động sản chưa xác định được địa chỉ cụ thể (chưa thành lập được đơn vị hành chính) thì nêu tên dự án, ký hiệu lô đất (đối với các lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác), ký hiệu từng căn hộ (đối với nhà chung cư).
 1. Thông tin về quy mô, diện tích bất động sản:
 • Đối với nhà ở riêng lẻ phải nêu rõ: Diện tích khuôn viên đất, diện tích xây dựng, số tầng, tổng diện tích sàn; đối với căn hộ nhà chung cư phải nêu rõ tổng số căn hộ, diện tích sàn từng căn hộ, số phòng…;
 • Đối với bất động sản khác phải nêu rõ: Diện tích khuôn viên đất, số tầng, tổng diện tích sàn, diện tích sử dụng chung, công suất (nếu có);
 • Đối với hạ tầng khu công nghiệp phải nêu rõ: Quy mô diện tích toàn bộ khu công nghiệp, mật độ xây dựng, diện tích đất công cộng (sử dụng chung), diện tích từng ô đất…;
 • Bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng các tầng (nếu có);
 • Thông tin về đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản;
 • Về đặc điểm, tính chất nêu rõ kết cấu công trình, móng, khung, tường, sàn, mái;
 • Công năng sử dụng bất động sản thông tin theo thiết kế ban đầu;
 • Chất lượng bất động sản nêu cụ thể năm xây dựng, cấp, hạng công trình;
 • Ảnh chụp toàn cảnh công trình tại thời điểm giới thiệu (nếu có);
 • Thông tin về quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền hưởng lợi ích, tình trạng đang cho thuê, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ …(nếu có).
 1. Thông tin về đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản:
 • Thông tin về kết cấu công trình, móng, khung, tường, sàn, mái;
 • Thông tin về công năng sử dụng bất động sản thông tin theo thiết kế ban đầu;
 • Thông tin về chất lượng bất động sản, bao gồm số năm xây dựng, hạng công trình;
 • Ảnh chụp toàn cảnh công trình tại thời điểm giới thiệu (nếu có).
 1.  Thông tin về việc hạn chế quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu:
 • Thông tin về tình trạng cho thuê, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ;
 • Thông tin về bên thứ ba có liên quan tới bất động sản như thừa kế, điều kiện cho nhượng...;
 • Thông tin về các điều kiện khác có khả năng làm hạn chế quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu của người nhận chuyển nhượng.
 1. Thông tin về giá giao dịch:
 • Thông tin về giá của Bất động sản trong giao dịch chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 1.  Thông tin về chủ đầu tư và người chuyển nhượng:
 • Thông tin về chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng của Bất động sản niêm yết;
 1.  Các thông tin khác:
 • Thông tin về giấy tờ pháp lý của bất động sản;
 • Lịch sử sở hữu của bất động sản;
 • Điều kiện môi trường xã hội và các điều kiện sống xung quanh;
 • Thông tin về các tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện, chợ, đường xá, hệ thống hạ tầng viễn thông, và các thông tin đặc thù khác;
 1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 •     Thông tin cá nhân của khách hàng trên website: nhadatcantho.vn được ban quản trị website: nhadatcantho.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website: nhadatcantho.vn 
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
 • nhadatcantho.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang  web  cho  một  bên  thứ  ba  nào  khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản nhadatcantho.vn thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Tên đăng ký
 • Số điện thoại
 • Email đăng ký
 • Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và xóa đi
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN NAM KỲ LAND
Địa chỉ: 176 Ngô Thì Nhậm, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam
Tel: 0939666635 Email: [email protected]
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Người dung, thành viên tham gia có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên website: nhadatcantho.vn và dùng chức năng bảng điều khiển để “Chỉnh sửa” để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại website: nhadatcantho.vn, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi xem là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác, hay cá nhân, cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.
Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị website: nhadatcantho.vn  xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:email: [email protected] để được giải quyết vấn đề
 1. Quản lý thông tin xấu
 1. Quy chế đăng tin
Mọi khách hàng điều có thể đăng tin trên website: nhadatcantho.vn nhưng phải thông qua quản trị, sẽ đăng tin cho khách hàng.
Việc đăng tin mua bán nhà đất trên website: nhadatcantho.vn của khách hàng là miễn phí, hoặc tính phí tuỳ theo chiến lược của sàn.
Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng của mình trên website: nhadatcantho.vn
Các vi phạm một trong những lý do sau sẽ bị xóa tin (hoặc khóa tài khoản đăng tin) mà không báo trước:
Tin rao spam (Rao nhiều tin giống nhau).
Tin không có thông tin liên lạc
Tin vi phạm nội quy (lừa đảo, vi phạm pháp luật, từ ngữ thô tục…).
Tin nói xấu người khác, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh
Tin quảng bá web thô thiển (có nhiều đường link đến trang web khác)
 1. Nghiêm cấm
Tất cả không được đăng tải thông tin trao đổi mua bán…. trên website: nhadatcantho.vn mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.
Không đăng tải thông tin trái với đạo đức xã hội Việt Nam
Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo
 1. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
Sàn giao dịch thương mại điện tử website: nhadatcantho.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website: nhadatcantho.vn, website: nhadatcantho.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho BQT Sàn giao dịch TMĐT: Email: [email protected]   hotline: 0939666635
Thành viên cũng có thể để nội dung phản hồi vào mục liên hệ trên website: nhadatcantho.vn  tại địa chỉ của website: nhadatcantho.vn  Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn  Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT nhadatcantho.vn 
 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn 
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có trách nhiệm yêu cầu các thương nhân thực hiện trao đổi mua bán phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm dịch vụ khuyến mại.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn 
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN NAM KỲ LAND. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch nhadatcantho.vn 
 • Tuân thủ theo điều 36 nghị định số 52/2013/NĐ- CP
 • Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn luôn có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan về hoạt động khuyến mại.
 • Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn thường xuyên rà soát kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp trên website.
 • Sàn giao dịch TMĐT nhadatcantho.vn có trách nhiệm giám sát đối tác/người bán hàng giao hàng đúng đủ, đảm bảo an toàn cho khách hàng.
 • Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn được tiện lợi nhất 
 • Sàn giao dịch điện nhadatcantho.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn có trách nhiệm và xử lý thỏa đáng kịp thời khi có tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh xảy ra trên website đối với người bán hay người mua. Và chịu toàn bộ trách nhiệm cho kết quả của vụ việc.
 1. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMTĐ nhadatcantho.vn 
 1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT nhadatcantho.vn 
 • Đối tác/ người bán có quyền yêu cầu đăng mua, bán công khai của mình trên nhadatcantho.vn sau khi đã có văn bản ký kết với nhadatcantho.vn 
 • Đối tác/ người bán có quyền cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ, về mức giảm giá trên nhadatcantho.vn 
 • Đối tác/ người bán có quyền kiểm tra thông tin lần cuối trước khi đăng bán và yêu cầu nhadatcantho.vn chỉnh sửa nếu có sai sót.
 • Đối tác/ người bán có quyền khiếu nại, khiếu kiện nhadatcantho.vn trong trường hợp phát hiện nhadatcantho.vn  không đăng tải đúng đủ thông tin về sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, gây hiểu nhầm cho khách hàng, gây ảnh hưởng đến quá trình bán hàng của mình, khi đối tác phát hiện và có yêu cầu mà không chỉnh sửa
 1. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT nhadatcantho.vn 
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị
 • Đối tác/ người bán có trách nhiệm cam kết cung cấp những thông tin cho nhadatcantho.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn là chính xác và tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh và nội dung thông tin
 • Đối tác/ người bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì đối tác/ người bán phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Đối tác/ người bán cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn
 • Đối tác/ người bán không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử nhadatcantho.vn 
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 1. Điều khoản áp dụng
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cấp có thẩm quyền cao hơn để giải quyết.
 • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế.
 1. Điều khoản cam kết
Sàn TMĐT website: nhadatcantho.vn 
Địa chỉ: 176 Ngô Thì Nhậm, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại hỗ trợ: 0939666635
Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT website: nhadatcantho.vn 
Sàn giao dịch Thương mại điện tử website: nhadatcantho.vn 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN NAM KỲ LAND
Địa chỉ: 176 Ngô Thì Nhậm, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tel: 0939666635  Email: [email protected]
 
 
ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

Ký và đóng dấu

 

Thành viên
NHẬN QUẢN LÝ BĐS

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

Liên hệ: 0939666635

- Nhận mua bán nhà đất nhanh
- Hỗ Trợ xem pháp lý giấy tờ nhà đất
- Cầm cố nhà đất lãi thấp
- Dịch vụ giấy tờ nhà đất
 - Hỗ trợ vây ngân hàng, đáo hạng...
-Sang lâp mặt bằng, nền, kho bãi...
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay4,201
 • Tháng hiện tại86,858
 • Tổng lượt truy cập9,910,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây